Raya 2015: Raya Visiting

Raya 2015: Birthday Celebration

Raya 2015: Raya Aidilfitri Photoshoot by Shutter Rain Studio

Raya 2015: A day before Raya Aidilfitri

Take a break from Cooking Duty & Iftar at Casa Putra Bistro

CMC Iftar at Kelab Darul Ehsan, Ampang